اینورتر خودروی سواری

اینورتر ۳۰۰ وات جنسیس – ۱۲ ولت

اینورتر ایرانی 300 وات جنسیس سری KHP - بدون مشابه در ایران - 36 ماه گارانتی - توان واقعی - صد در صد ایزوله - مداوم کار دارای ایمنی و طول عمر بسیار بالا - ورودی 12 ولت DC - خروجی 220 ولت AC - توان پیوسته : 300 وات واقعی - توان راه انداز : 1200 وات واقعی - وزن : 1.4 کیلوگرم - ابعاد : 7.4 × 14.8 × 22 سانتی متر - جنس بدنه : آلومینیوم - سایز سیم : 6 × 1 میلیمترمربع

اینورتر ۶۰۰ وات جنسیس – ۱۲ ولت

اینورتر ایرانی 600 وات جنسیس سری KHP - بدون مشابه در ایران - 36 ماه گارانتی - توان واقعی - صد در صد ایزوله - مداوم کار دارای ایمنی و طول عمر بسیار بالا - ورودی 12 ولت DC - خروجی 220 ولت AC - توان پیوسته : 600 وات واقعی - توان راه انداز : 1800 وات واقعی - وزن : 2 کیلوگرم - ابعاد : 7.4 × 14.8 × 31 سانتی متر - جنس بدنه : آلومینیوم - سایز سیم : 10 × 1 میلیمترمربع

اینورتر ۹۰۰ وات جنسیس – ۱۲ ولت

اینورتر ایرانی 900 وات جنسیس سری KHP - بدون مشابه در ایران - 36 ماه گارانتی - توان واقعی - صد در صد ایزوله - مداوم کار دارای ایمنی و طول عمر بسیار بالا - ورودی 12 ولت DC - خروجی 220 ولت AC - توان پیوسته : 900 وات واقعی - توان راه انداز : 2700 وات واقعی - وزن : 3 کیلوگرم - ابعاد : 7.4 × 14.8 × 43 سانتی متر - جنس بدنه : آلومینیوم - سایز سیم : 16 × 1 میلیمترمربع

اینورتر ۱۵۰۰ وات جنسیس – ۱۲ ولت

اینورتر ایرانی 1500 وات جنسیس سری KHP - بدون مشابه در ایران - 36 ماه گارانتی - توان واقعی - صد در صد ایزوله - مداوم کار دارای ایمنی و طول عمر بسیار بالا - ورودی 12 ولت DC - خروجی 220 ولت AC - توان پیوسته : 1500 وات واقعی - توان راه انداز : 4500 وات واقعی - وزن : 5 کیلوگرم - ابعاد : 7.4 × 14.8 × 49 سانتی متر - جنس بدنه : آلومینیوم - سایز سیم : 25 × 1 میلیمترمربع

اینورتر ۲۰۰۰ وات جنسیس – ۱۲ ولت

اینورتر ایرانی 2000 وات جنسیس سری KHP - بدون مشابه در ایران - 36 ماه گارانتی - توان واقعی - صد در صد ایزوله - مداوم کار دارای ایمنی و طول عمر بسیار بالا - ورودی 12 ولت DC - خروجی 220 ولت AC - توان پیوسته : 2000 وات واقعی - توان راه انداز : 6000 وات واقعی

اینورتر ۳۰۰۰ وات جنسیس – سری ۱۲ ولت

اینورتر ایرانی 3000 وات جنسیس سری KHP - بدون مشابه در ایران - 36 ماه گارانتی - توان واقعی - صد در صد ایزوله - مداوم کار دارای ایمنی و طول عمر بسیار بالا - ورودی 12 ولت DC - خروجی 220 ولت AC - توان پیوسته : 3000 وات واقعی - توان راه انداز : 9000 وات واقعی - وزن : 12 کیلوگرم - ابعاد : 20 × 21 × 43 سانتی متر - جنس بدنه : آلومینیوم - سایز سیم : 35 × 1 میلیمترمربع

اینورتر ۴۰۰۰ وات جنسیس – ۱۲ ولت

اینورتر ایرانی 4000 وات جنسیس سری KHP - بدون مشابه در ایران - 36 ماه گارانتی - توان واقعی - صد در صد ایزوله - مداوم کار دارای ایمنی و طول عمر بسیار بالا - ورودی 12 ولت DC - خروجی 220 ولت AC - توان پیوسته : 4000 وات واقعی - توان راه انداز : 12000 وات واقعی - وزن : 14 کیلوگرم - ابعاد : 20 × 21 × 43 سانتی متر - جنس بدنه : آلومینیوم - سایز سیم : 50 × 1 میلیمترمربع

اینورتر ۵۰۰۰ وات جنسیس – ۱۲ ولت

اینورتر ایرانی 5000 وات جنسیس سری KHP - بدون مشابه در ایران - 36 ماه گارانتی - توان واقعی - صد در صد ایزوله - مداوم کار دارای ایمنی و طول عمر بسیار بالا - ورودی 12 ولت DC - خروجی 220 ولت AC - توان پیوسته : 5000 وات واقعی - توان راه انداز : 15000 وات واقعی - وزن : 18 کیلوگرم - ابعاد : 20 × 21 × 58 سانتی متر - جنس بدنه : آلومینیوم - سایز سیم : ( 35 × 1 ) × 2 میلیمترمربع

اینورتر ۶۰۰۰ وات جنسیس – ۱۲ ولت

اینورتر ایرانی 6000 وات جنسیس سری KHP - بدون مشابه در ایران - 36 ماه گارانتی - توان واقعی - صد در صد ایزوله - مداوم کار دارای ایمنی و طول عمر بسیار بالا - ورودی 12 ولت DC - خروجی 220 ولت AC - توان پیوسته : 6000 وات واقعی - توان راه انداز : 18000 وات واقعی - وزن : 22 کیلوگرم - ابعاد : 20 × 21 × 73 سانتی متر - جنس بدنه : آلومینیوم - سایز سیم : ( 35 × 1 ) × 2 میلیمترمربع


اینورتر جنسیس

به کانال تلگرام ما بپیوندید

پیوستن به کانال خروج