اینورتر سینوسی خالص

اینورتر سینوسی ۲۰۰۰ وات جنسیس – ۱۲ ولت

سری APS - ورودی 12 ولت DC - خروجی 220 ولت AC - با 2000 وات توان خروجی پیوسته - 6000 وات توان لحظه ای

اینورتر سینوسی ۲۰۰۰ وات جنسیس – ۲۴ ولت

سری APS - ورودی 24 ولت DC - خروجی 220 ولت AC - با 2000 وات توان خروجی پیوسته - 6000 وات توان لحظه ای

اینورتر سینوسی ۱۵۰۰ وات جنسیس – ۲۴ ولت

سری APS - ورودی 24 ولت DC - خروجی 220 ولت AC - با 1500 وات توان خروجی پیوسته - 4500 وات توان لحظه ای

اینورتر سینوسی ۱۵۰۰ وات جنسیس – ۱۲ ولت

سری APS - ورودی 12 ولت DC - خروجی 220 ولت AC - با 1500 وات توان خروجی پیوسته - 4500 وات توان لحظه ای

اینورتر سینوسی ۹۰۰ وات جنسیس – ۲۴ ولت

سری APS - ورودی 24 ولت DC - خروجی 220 ولت AC - با 900 وات توان خروجی پیوسته - 2700 وات توان لحظه ای

اینورتر سینوسی ۹۰۰ وات جنسیس – ۱۲ ولت

سری APS - ورودی 12 ولت DC - خروجی 220 ولت AC - با 900 وات توان خروجی پیوسته - 2700 وات توان لحظه ای

اینورتر سینوسی ۳۰۰ وات جنسیس – ۲۴ ولت

سری APS - ورودی 24 ولت DC - خروجی 220 ولت AC - با 300 وات توان خروجی پیوسته - 1200 وات توان لحظه ای

اینورتر سینوسی ۳۰۰ وات جنسیس – ۱۲ ولت

سری APS - ورودی 12 ولت DC - خروجی 220 ولت AC - با 300 وات توان خروجی پیوسته - 1200 وات توان لحظه ای


اینورتر جنسیس

به کانال تلگرام ما بپیوندید

پیوستن به کانال خروج