اینورتر خودروی سنگین

اینورتر 300 وات جنسیس 24 به 220 ولت

اینورتر ایرانی 300 وات جنسیس سری KHP - بدون مشابه در ایران - توان واقعی - صد در صد ایزوله - مداوم کار دارای ایمنی و طول عمر بسیار بالا - ورودی 24 ولت DC - خروجی 220 ولت AC - توان پیوسته : 300 وات واقعی - توان راه انداز : 1200 وات واقعی - جنس بدنه : آلومینیوم - سایز سیم : 6 × 1 میلیمترمربع

اینورتر 600 وات جنسیس 24 به 220 ولت

اینورتر ایرانی 600 وات جنسیس سری KHP - بدون مشابه در ایران - توان واقعی - صد در صد ایزوله - مداوم کار دارای ایمنی و طول عمر بسیار بالا - ورودی 24 ولت DC - خروجی 220 ولت AC - توان پیوسته : 600 وات واقعی - توان راه انداز : 1800 وات واقعی - جنس بدنه : آلومینیوم - سایز سیم : 10 × 1 میلیمترمربع

اینورتر 900 وات جنسیس 24 به 220 ولت

اینورتر ایرانی 900 وات جنسیس سری KHP - بدون مشابه در ایران - توان واقعی - صد در صد ایزوله - مداوم کار دارای ایمنی و طول عمر بسیار بالا - ورودی 24 ولت DC - خروجی 220 ولت AC - توان پیوسته : 900 وات واقعی - توان راه انداز : 2700 وات واقعی - ابعاد : 7.4 × 14.8 × 43 سانتی متر - جنس بدنه : آلومینیوم - سایز سیم : 16 × 1 میلیمترمربع

اینورتر 1500 وات جنسیس 24 به 220 ولت

اینورتر ایرانی 1500 وات جنسیس سری KHP - بدون مشابه در ایران - توان واقعی - صد در صد ایزوله - مداوم کار دارای ایمنی و طول عمر بسیار بالا - ورودی 24 ولت DC - خروجی 220 ولت AC - توان پیوسته : 1500 وات واقعی - توان راه انداز : 4500 وات واقعی - ابعاد : 7.4 × 14.8 × 49 سانتی مترجنس بدنه : آلومینیوم - سایز سیم : 25 × 1 میلیمترمربع

اینورتر 2000 وات جنسیس 24 به 220 ولت

اینورتر ایرانی 2000 وات جنسیس سری KHP - بدون مشابه در ایران - توان واقعی - صد در صد ایزوله - مداوم کار دارای ایمنی و طول عمر بسیار بالا - ورودی 24 ولت DC - خروجی 220 ولت AC - توان پیوسته : 2000 وات واقعی - توان راه انداز : 6000 وات واقعی

اینورتر 3000 وات جنسیس 24 به 220 ولت

اینورتر ایرانی 3000 وات جنسیس سری KHP - بدون مشابه در ایران - توان واقعی - صد در صد ایزوله - مداوم کار دارای ایمنی و طول عمر بسیار بالا - ورودی 24 ولت DC - خروجی 220 ولت AC - توان پیوسته : 3000 وات واقعی - توان راه انداز : 9000 وات واقعی

اینورتر 4000 وات جنسیس 24 به 220 ولت

اینورتر ایرانی 4000 وات جنسیس سری KHP - بدون مشابه در ایران - توان واقعی - صد در صد ایزوله - مداوم کار دارای ایمنی و طول عمر بسیار بالا - ورودی 24 ولت DC - خروجی 220 ولت AC - توان پیوسته : 4000 وات واقعی - توان راه انداز : 12000 وات واقعی - جنس بدنه : آلومینیوم - سایز سیم : 50 × 1 میلیمترمربع

اینورتر 5000 وات جنسیس 24 به 220 ولت

اینورتر ایرانی 5000 وات جنسیس سری KHP - بدون مشابه در ایران - توان واقعی - صد در صد ایزوله - مداوم کار دارای ایمنی و طول عمر بسیار بالا - ورودی 24 ولت DC - خروجی 220 ولت AC - توان پیوسته : 5000 وات واقعی - توان راه انداز : 15000 وات واقعی - جنس بدنه : آلومینیوم - سایز سیم : ( 35 × 1 ) × 2 میلیمترمربع

اینورتر 6000 وات جنسیس 24 به 220 ولت

اینورتر ایرانی 6000 وات جنسیس سری KHP - بدون مشابه در ایران - توان واقعی - صد در صد ایزوله - مداوم کار دارای ایمنی و طول عمر بسیار بالا - ورودی 24 ولت DC - خروجی 220 ولت AC - توان پیوسته : 6000 وات واقعی - توان راه انداز : 18000 وات واقعی - جنس بدنه : آلومینیوم - سایز سیم : ( 35 × 1 ) × 2 میلیمترمربع


اینورتر جنسیس

به کانال تلگرام ما بپیوندید

پیوستن به کانال خروج