[rev_slider home]

راهنمای انتخاب باطری

مبدل برق ماشین

هشدار : در هنگام خرید دقت کنید

 

در هنگام خرید اینورتر به دو نکته اساسی باید توجه داشت:

1- انتخاب اینورتر مناسب برحسب توان وسایل مصرفی مورد نیاز

2- انتخاب باطری متناسب با توان وسایل برقی و مدت زمان استفاده

اگر هر یک از موارد فوق به درستی انتخاب نگردد، شما قادر به استفاده از وسایلتان نخواهید بود.

 

به عنوان مثال اگر توان مصرفی مورد نیاز شما 2500 وات باشد، چنانچه اینورتری با توان پایین تر خرید نمایید، اینورتر مذکور قادر به راه اندازی وسایل شما نیست و اگر باطری مناسب اینورتر 2500 وات را در اختیار نداشته باشید، اینورتر شما نمی تواند تمام توان موردنیاز شما را تأمین کند بلکه متناسب با باطری که در اختیار دارد تنها بخشی از توان مورد نیاز شما را تأمین می نماید.
بنابراین یک اینورتر 2500 وات برای کارکرد صحیح و استاندارد وسایل برقی متصل به آن به حداقل 3 باطری 100 آمپر ساعت یا حداقل 5 باطری 60 آمپر ساعت نیاز دارد که به صورت موازی به یکدیگر متصل می گردند.

چنانچه کسی ادعا کند اینورتر 2500 وات با یک باطری معمول اتومبیل های سواری ( که عمدتا 60 آمپر ساعت می باشند ) تمام 2500 وات مورد نیاز شما را تأمین می کند، بیانگر غیر واقعی بودن توان اینورتر است. این موضوع را با ذکر یک مثال توضیح می دهیم.  در بعضی اوقات شاهد بوده ایم که ولتاژ برق منزل کاهش یافته و اصطلاحا نور لامپ ها کم می شود، در این حالت شما روشنایی را دارید اما مثلا لامپ 100 وات شما به جای روشنایی کامل و پر نور 100 وات ، روشنایی کم نوری در حد 10 وات به شما می دهد ، بنابراین نور کم لامپ ها نشان از غیر واقعی توان دارد.

به مثال های زیر توجه نمایید  ( دقت کنید که آمپراژ باطری متناسب با توان مصرفی وسایل برقی شماست و به توان اینورتر مرتبط نیست )

1-  انتخاب باطری متناسب با توان مصرفی 300 وات :

 یک باطری حداقل 30 آمپرساعت

 

2- انتخاب باطری متناسب با توان مصرفی 900 وات :

یک باطری 55 تا 75 آمپر ساعت

 

انرژی خورشیدی

 

3- انتخاب باطری متناسب با توان مصرفی 1500 وات :

چنانچه قصد استفاده از وسیله یا مجموع وسایلی را داشته باشید که توان آن ها 1500 وات است به یکی از موارد زیر نیازمندید.

1 باطری 150 آمپرساعت

یا 2 باطری 75 آمپرساعت بصورت موازی

یا 3 باطری 60 آمپرساعت بصورت موازی

دقت کنید موارد ذکر شده در بالا صرفا مربوط به زمانی است که شما بخواهید ا ز اینورتر 1500 وات به اندازه  1500 وات توان بگیرید اما در صورتی که از اینورتر 1500 وات در حد 900 وات یا کمتر از آن توان بگیرید از یک باطری 55 تا 75 آمپرساعت نیز می توانید استفاده کنید. پس دقت داشته باشید که آمپراژ باطری متناسب با توان مصرفی وسایل برقی شماست و به توان اینورتر مرتبط نیست زیرا شما می توانید از یک اینورتر 1500 وات به اندازه 100 وات هم توان بگیرید.

 

4-  انتخاب باطری متناسب با توان مصرفی 2000 وات :

اگر توان مصرفی وسیله یا مجموع وسایلی که قصد استفاده از آن ها را دارید  2000 وات است به یکی از موارد زیر نیازمندید.

2 باطری 100 آمپرساعت بصورت موازی

یا 4 باطری 55 آمپرساعت بصورت موازی

دقت کنید موارد ذکر شده در بالا صرفا مربوط به زمانی است که شما بخواهید از اینورتر 2000 وات به اندازه  2000 وات توان بگیرید اما در صورتی که از اینورتر 2000 وات در حد 900 وات یا کمتر از آن توان بگیرید از یک باطری 55 تا 75 آمپرساعت نیز می توانید استفاده کنید. پس دقت داشته باشید که آمپراژ باطری متناسب با توان مصرفی وسایل برقی شماست و به توان اینورتر مرتبط نیست زیرا شما می توانید از یک اینورتر 2000 وات به اندازه 100 وات هم توان بگیرید.

 

 

5-  انتخاب باطری متناسب با توان مصرفی 3000 وات :

اگر توان مصرفی وسیله یا مجموع وسایلی که قصد استفاده از آن ها را دارید  3000 وات است به یکی از موارد زیر نیازمندید.

2 باطری 150 آمپرساعت بصورت موازی

یا 3 باطری 100 آمپرساعت بصورت موازی

یا 5 باطری 60 آمپرساعت بصورت موازی

دقت کنید موارد ذکر شده در بالا صرفا مربوط به زمانی است که شما بخواهید از اینورتر 3000 وات به اندازه  3000 وات توان بگیرید اما در صورتی که از اینورتر 3000 وات در حد 900 وات یا کمتر از آن توان بگیرید از یک باطری 55 تا 75 آمپرساعت نیز می توانید استفاده کنید. پس دقت داشته باشید که آمپراژ باطری متناسب با توان مصرفی وسایل برقی شماست و به توان اینورتر مرتبط نیست زیرا شما می توانید از یک اینورتر 3000 وات به اندازه 100 وات هم توان بگیرید.

 

6-  انتخاب باطری متناسب با توان مصرفی 4000 وات :

اگر توان مصرفی وسیله یا مجموع وسایلی که قصد استفاده از آن ها را دارید  4000 وات است به یکی از موارد زیر نیازمندید.

3 باطری 150 آمپرساعت بصورت موازی

یا 4 باطری 100 آمپرساعت بصورت موازی

یا 7 باطری 60 آمپرساعت بصورت موازی

دقت کنید موارد ذکر شده در بالا صرفا مربوط به زمانی است که شما بخواهید از اینورتر 4000 وات به اندازه  4000 وات توان بگیرید اما در صورتی که از اینورتر 4000 وات در حد 900 وات یا کمتر از آن توان بگیرید از یک باطری 55 تا 75 آمپرساعت نیز می توانید استفاده کنید. پس دقت داشته باشید که آمپراژ باطری متناسب با توان مصرفی وسایل برقی شماست و به توان اینورتر مرتبط نیست زیرا شما می توانید از یک اینورتر 4000 وات به اندازه 100 وات هم توان بگیرید.

 

7-  انتخاب باطری متناسب با توان مصرفی 5000 وات :

اگر توان مصرفی وسیله یا مجموع وسایلی که قصد استفاده از آن ها را دارید  5000 وات است به یکی از موارد زیر نیازمندید.

5 باطری 100 آمپرساعت بصورت موازی

یا 9 باطری 60 آمپرساعت بصورت موازی

دقت کنید موارد ذکر شده در بالا صرفا مربوط به زمانی است که شما بخواهید از اینورتر 5000 وات به اندازه  5000 وات توان بگیرید اما در صورتی که از اینورتر 5000 وات در حد 900 وات یا کمتر از آن توان بگیرید از یک باطری 55 تا 75 آمپرساعت نیز می توانید استفاده کنید. پس دقت داشته باشید که آمپراژ باطری متناسب با توان مصرفی وسایل برقی شماست و به توان اینورتر مرتبط نیست زیرا شما می توانید از یک اینورتر 5000 وات به اندازه 100 وات هم توان بگیرید.

 

پمپ آب خانگی

 

8-  انتخاب باطری متناسب با توان مصرفی 6000 وات :

اگر توان مصرفی وسیله یا مجموع وسایلی که قصد استفاده از آن ها را دارید  6000 وات است به یکی از موارد زیر نیازمندید.

4 باطری 150 آمپرساعت بصورت موازی

یا 6 باطری 100 آمپرساعت بصورت موازی

یا 10 باطری 60 آمپرساعت بصورت موازی

دقت کنید موارد ذکر شده در بالا صرفا مربوط به زمانی است که شما بخواهید از اینورتر 6000 وات به اندازه  6000 وات توان بگیرید اما در صورتی که از اینورتر 6000 وات در حد 900 وات یا کمتر از آن توان بگیرید از یک باطری 55 تا 75 آمپرساعت نیز می توانید استفاده کنید. پس دقت داشته باشید که آمپراژ باطری متناسب با توان مصرفی وسایل برقی شماست و به توان اینورتر مرتبط نیست زیرا شما می توانید از یک اینورتر 6000 وات به اندازه 100 وات هم توان بگیرید.

 

بنابراین چنانچه مثلا اینورتر 2500 وات شما با یک باطری معمول اتومبیل های سواری ( که عموما بین 55 تا 75 آمپرساعت می باشند ) روشن شود، بیانگر غیر واقعی بودن توان اینورتر است. این موضوع را با ذکر یک مثال توضیح می دهیم. مثلا در بعضی اوقات شاهد بوده ایم که ولتاژ برق منزل کاهش یافته و اصطلاحا نور لامپ ها کم می شود، در این حالت شما روشنایی را دارید اما  لامپ 100 وات شما بجای روشنایی کامل 100 وات، روشنایی در حد 10 وات به شما می دهد، لذا نور کم لامپ نشان از غیر واقعی توان دارد.

..................................................................................................................

روش موازی کردن باطری ها:

- جهت موازی کردن باطری ها بایستی ولتاژ باطری ها یکسان بوده و ترجیحا آمپراژ آن ها نیز یکی باشد.

- در موازی کردن باطری ها، ولتاژ باطری ها ثابت مانده اما آمپراژ آن ها افزایش می یابد.

- در این روش قطب های همنام باطری ها به یکدیگر متصل می گردند. به عنوان مثال شما می خواهید سه عدد باطری 12 ولت 60 آمپر / ساعت را با یکدیگر موازی نمایید. در این صورت قطب های مثبت هر سه باطری را بهم و قطب های منفی هر سه باطری را به یکدیگر متصل می نمایید، اکنون شما یک باطری12 ولت 180 آمپر / ساعت در اختیار دارید.

.......................................................................................................................................................

لینک های مرتبط :

راهنمای انتخاب اینورتر 

 کاربردهای اینورتر ایرانی جنسیس

کلیپ های کارکرد اینورتر جنسیس

کانال تلگرام ما